Anarchy Cr3w Kurdish Hacker"s Team..

The incorrigible kids of System..

Ülkemiz Emperyalizm Tarafından Talan Edilirken, BAĞIMSIZLIĞI SAVUNMAKTAN, işkence, infaz, yasaklar, coplar, panzerler, faşist saldırı ve provokasyonlar halkı sindirmek için uygulanmaya devam edilirken DEMOKRASİYİ SAVUNMAKTAN, vahşi kapitalizm dünyada ve ülkemizde halkları yoksulluğa, yozlaşmaya mahkum ederken SOSYALİZMİ SAVUNMAKTAN vazgeçmeyeceğiz..!